Strategia post-aderare

Strategia post-aderare: PC propune privatizări prin Bursă, nu prin AVAS

Reprezentanții Partidului Conservator sunt de părere că documentul nu are atribute esențiale ale unei strategii.
„Documentul nu are măsuri concrete pentru atingerea obiectivelor, termenelor și responsabilităților, bugetarea fiecărei măsuri și o estimare a efectelor în urma aplicării acestor măsuri. Vom propune introducerea unor indicatori măsurabili în etape pentru a vedea eficacitatea Strategiei”, a spus Maria Grapini, vicepreședinte Partidul Conservator.

Partidul Conservator a propus la ședința Guvernului ca, în termeni economici, strategia de aderare să se concentreze pe piața de capital.
„Ar fi un barometru și un motor pentru economie, care poate contribui și la lupta împotriva corupției. În acest sens, am propus aprobarea tranzacționării valorilor mobiliare de stat la Bursă, privatizarea companiilor, activelor prin sistemul bursier și nu prin negocierea cu AVAS sau cu diverse consilii de privatizare, tratamentul egal al capitalului intern cu cel al capitalului străin „, a declarat Maria Grapini, vicepreședintele conservator care a prezentat punctele de vedere ale PC-ului asupra strategiei de post-aderare.
PC a propus, de asemenea, eliminarea legilor speciale create pentru grupuri mici de companii – cu aplicabilitate temporară -, flexibilitatea legislației privind deprecierea activelor fixe și durata activelor fixe, clarificarea venitului minim obligatoriu sau a obligațiilor salariale și salariale, așa cum este în orice Țara UE.
Conservatorii vor să propună introducerea unui capitol separat la următoarea întâlnire pentru a reduce decalajul dintre zonele rurale și cele urbane.

Maria Grapini s-a declarat mulțumită că propunerile făcute de conservatori cu privire la regulile de procedură ale grupului de lucru care va elabora strategia de post-aderare au fost adoptate de guvern, deoarece acest lucru va reduce termenul limită pentru strategie.
Vicepreședintele conservator consideră benefică includerea tuturor reprezentanților societății românești în cadrul grupului de elaborare a strategiei, abordare făcută și la propunerea PC.
„Guvernul își asumă responsabilitatea de a aplica strategia, de a o implementa, dar construcția ei trebuie făcută de întreaga societate: angajatori, sindicate, reprezentanți ai societății civile, deoarece strategia aparține României, nu unui guvern sau altui și efectele sunt suportate de cetățenii României ”, a explicat Maria Grapini.